Daling aantal soa-consulten bij GGD is zorgelijk

safeseks.jpg

Voor het eerst sinds jaren daalt het aantal soa-consulten bij de Centra Seksuele Gezondheid (soa poli’s) van GGD-en. Door een financieel plafond in subsidieregeling voor de Centra moeten GGD-en strenger selecteren. Mensen zonder hoog risico worden verwezen naar de huisarts. Soa Aids Nederland maakt zich zorgen over de gevolgen van deze hogere drempel voor de soa zorg.

 

Daling soa consulten GGD

In 2015 zijn 136.347 soa consulten geregistreerd bij de Centra Seksuele Gezondheid van GGD-en; dat is een afname van 3% ten opzichte van 2014. Dit blijkt uit de Thermometer Seksuele Gezondheid van het RIVM. De enige groep waarbij het aantal soa consulten is gestegen betreft mannen die seks hebben met mannen (MSM). “Mannen die seks hebben met mannen, en het hoogste risico op hiv en andere soa’s lopen, laten zich duidelijker vaker testen. Dat is een goede zaak en laat eigenlijk de successen zien van de actief-testen-campagnes die we het afgelopen jaar hebben gevoerd”, reageert arts Hanna Bos van Soa Aids Nederland. 

Meer soa’s gevonden bij GGD

  • In 2015 werd bij 17,2 procent van de consulten een of meerdere soa’s gevonden; dat is een lichte stijging ten opzichte van 2014 (15,5 procent). De meeste soa’s werden gevonden bij personen die zijn gewaarschuwd voor een soa, bij bekend hiv-positieve MSM, bij personen met klachten en bij laagopgeleiden. Ongeveer de helft van de bezoekers van de Centra is jonger dan 25 jaar. 
  • Het aantal gevonden soa onder MSM blijft stabiel. Wel wordt er meer gonorroe en syfilis gevonden bij MSM. Bij heteroseksuele mannen en vrouwen nam het aantal gevonden soa’s, vooral chlamydia.in 2015 toe.

Hanna Bos : “Minder testen maar meer soa´s gevonden is te verklaren omdat de GGD’en nu eenmaal minder budget hebben om te testen dan voorgaande jaren. Vrouwen en heteroseksuele mannen hebben vaker klachten of zijn gewaarschuwd. Dat kan een hoger vindpercentage in deze groep verklaren.”

Hiv

In 2015 zijn er 288 nieuwe hiv-diagnoses gesteld door de GGD-en; dit is net als in voorgaande jaren een daling. Van invloed is dat jongeren alleen op hiv worden getest als ze hiervoor een indicatie hebben. Overigens zijn er in 2015 in totaal 1.033 nieuwe hiv-patiënten in de zorg aangemeld. Naast GGD-en testen ook huisartsen en ziekenhuizen op hiv.

Toegang zorg

Volgens Hanna Bos laat de nieuwste Thermometer zien dat de Centra Seksuele Gezondheid van GGD-en alleen mensen met een verhoogd risico op een soa of op hiv testen.  “Hoe goed dat nieuws ook is, we maken ons zorgen over andere risicogroepen die niet snel of helemaal geen diagnose meer opzoeken. Bij de huisartsen wordt er minder getest omdat het ten koste gaat van het eigen risico van de ziektekostenverzekering. Testen op soa of hiv bij de huisarts is nu te duur, terwijl het gewoon in het pakket van een basisverzekering hoort te zitten. De drempels voor soa zorg zijn in Nederland toegenomen, zowel bij de GGD als bij de huisarts. Dit is niet goed voor de soa-bestrijding die gebaat is bij het vroegtijdig opsporen en behandelen van soa’s bij iedereen die risico heeft gelopen.“